Over de stichting

De stichting is opgericht in en heeft als doel volgens de Statuten:

De Stichting Bergen aan Zee heeft statutair als doel het rustieke en kleinschalige karakter van Bergen aan Zee te bewaren, de aantasting van het natuur- en duinlandschap tegen te gaan en verdere bebouwing zoveel mogelijk te beperken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De bestuursleden zijn:

  • Leontine van Emmerik Bergen aan Zee, secretaris
  • Ditte van West, Bergen aan Zee, penningmeester
  • Ineke Aronds, Bergen aan Zee, Voorzitter

Samen met de inwoners, eigenaren van woningen en de ondernemingen van Bergen aan Zee zet de Stichting zich in voor het behoud van de kleinschaligheid van ons dorp. Dit doet zij door inzet van vrijwilligers en waar nodig betrekken van professionele ondersteuning.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door donateurs die de doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen en waar dit relevant is met betrekking tot specifieke projecten worden crowdfundingsacties opgezet.

Stichting Bergen aan Zee – Beleidsplan 2021 en verder

Statuten Stichting Bergen aan Zee

Jaarrekening en balans Stichting Bergen aan Zee over het jaar 2023

Uitleg logo

Het al jaren bekende logo van de Stichting en de Nieuwbrief De Duindoorn heeft met het inrichten van deze nieuwe website een update gekregen.
De betekenis van het logo is hetzelfde gebleven:
Links de zee, rechts de Zeeweg met boven het Engelse Veld en onder Parnassiapark