NIEUWSBRIEF nummer 48 november 2020

november 1, 2020

NIEUWSBRIEF nummer 48, november 2020

Stichting Bergen aan Zee en het project Nieuw Nassau Bergen

De Stichting Bergen aan Zee heeft als doel om het kleinschalige karakter van Bergen aan Zee te bewaren en de aantasting van het natuur- en duinlandschap tegen te gaan.

Het Bestuur heeft al geruime tijd bezorgd kennisgenomen van de besluitvorming van de gemeente inzake de nieuwbouwplannen voor Nassau Bergen.

Dat is voor de Stichting mede een reden geweest om de acties te onderschrijven die al geruime tijd door de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee richting de gemeente ondernomen zijn om de gewenste kleinschaligheid van het project Nassau Bergen te waarborgen. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat zowel de Stichting als de Verontruste Bewonersgroep voorstanders zijn van de bouw van een mooi hotel in Bergen aan Zee maar wel binnen het bestemmingsplan.

Door het besluit van het College om op 2 oktober jl. de Ruimtelijke procedure voor Nieuw Nassau te starten door het ontwerpbesluit ter inzage te leggen is er sprake van een nieuwe stap in de procedure.

Recentelijk is er een gesprek geweest met onder andere de Verontruste Bewonersgroep over deze nieuwe stap van de Gemeente in het proces. 

Vastgesteld is daarbij dat de Verontruste Bewonersgroep de afgelopen jaren heel veel tijd, energie, kennis en kunde in het proces gestopt heeft. Maar ook is vastgesteld dat de nieuwe situatie, die zich nu lijkt te verplaatsen naar een juridische aanpak, het beste tegemoet kan worden getreden door een gezamenlijke en integrale aanpak van het probleem door de Stichting en de Verontruste Bewonersgroep.

Besloten is daarom de noodzakelijke juridische activiteiten primair te voeren vanuit de Stichting Bergen aan Zee. Daarnaast zal de Verontruste Bewonersgroep als zodanig natuurlijk gewoon blijven bestaan en haar taken blijven uitvoeren.

De Stichting zal met steun van de Verontruste Bewonersgroep en met hulp van juridische ondersteuning trachten om de besluitvorming te beïnvloeden opdat de nieuwbouwplannen in overeenstemming worden gebracht met de kleinschaligheid van het dorp en de bebouwing van het duin wordt beperkt. Hiervoor wordt vóór 13 november namens de Stichting een zeer uitgebreide zienswijze ingediend bij de Gemeente. Wij nodigen u uit om of via het onderstaande mailadres aan te geven of u mee wil tekenen in deze zienswijze. Wij zorgen dan voor een machtigingsformulier. U kunt natuurlijk ook altijd een brief achterlaten bij de Jacob Kalffweg 12 in Bergen aan Zee. 

Voor het doorlopen van de formele processen is financiële steun nodig, ook uw steun. Bijdragen naar vermogen, zijn nodig en kunnen worden voldaan op bankrekening NL 57 ABNA 0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee onder vermelding “Nassau” 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons mailen op info@stichtingbergenaanzee.nl 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Bekijk de papieren editie van de nieuwsbrief

Laatste berichten

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *