Nieuwe vergunning Nassau Bergen 2023

Het College van Bergen heeft een nieuwe vergunning gegeven voor Nassau Bergen, hotel en appartementen complex boven op het duin in Bergen aan Zee. Vanaf 28 augustus ligt dit ter inzage en eenieder kan een zienswijze indienen bij het College t/m 6 okt 23. Ook de...
Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is. Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand.  Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn...