Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is. Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand.  Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn...