Nieuwe vergunning Nassau Bergen 2023

Het College van Bergen heeft een nieuwe vergunning gegeven voor Nassau Bergen, hotel en appartementen complex boven op het duin in Bergen aan Zee. Vanaf 28 augustus ligt dit ter inzage en eenieder kan een zienswijze indienen bij het College t/m 6 okt 23. Ook de...
Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

Bericht  na uitspraak Raad van State / Nassau  8-3-2023

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is. Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand.  Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn...
Stand van zaken oktober 2022

Stand van zaken oktober 2022

Ter download in te zien StichtingBaZ beroepschrift NB 17 december 2021 Stichting Producties 1 tot en met 4 bij beroepschrift d.d. 17 december 2021 15 februari 2022 – Stichting BaZ nadere stukken en aanvulling beroepschrift Raad van State; met vragen aan Gemeente...
Bouwaanvraag Hasseltweg / Prins Maurits

Bouwaanvraag Hasseltweg / Prins Maurits

Van de van Hasseltweg en Zeeweg 42 respectievelijk Prins Maurits en Eyssenstein zijn de volgende aanvraaggegevens bekend Klik op de onderste 2 links om de items te openen in een nieuw tabblad. Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning Tekening_foto...