Stichting Bergen aan Zee

De Stichting Bergen aan Zee heeft statutair als doel het rustieke en kleinschalige karakter van Bergen aan Zee te bewaren, de aantasting van het natuur- en duinlandschap tegen te gaan en verdere bebouwing zoveel mogelijk te beperken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

DONATIE STICHTING BERGEN AAN ZEE
De kosten samenhangend met het beroepschrift de Raad van State in Den Haag tegen het besluit van het college Gemeente Bergen om vergunning te geven voor de wijzigingen van het bestemmingsplan voor Nieuw Nassau Bergen komen geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee.

Dat is dan ook reden dat wij u vriendelijk vragen, indien mogelijk en naar draagkracht, om een financiële bijdrage
Uw donatie kunt u overmaken

  • Bankoverschrijving
    Banknummer: NL 57 ABNA 0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee met omschrijving Nassau
  • Scan de QR code en doneer via Tikkie of klik op deze Tikkie-link (vul zelf het bedrag in)

Alvast bedankt!
Van uw donaties worden de kosten van de advocaat en de contra expertise rapporten betaald.
De totale kosten zijn fors. Uw bijdrage is echt nodig en zeer welkom.

De Stichting Bergen aan Zee heeft sinds 1 januari 2021 een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) onder nr. 816788522 waardoor uw gift aan de Stichting bij de belasting (onder voorwaarden) aftrekbaar is.

Help ons!!

Help u ook de Stichting Bergen aan Zee met het voldoen van de advocaatkosten en  expertiserapporten kosten deskundigen in de zaak  bij de Raad van State, Den Haag – Gemeente Bergen/Hotel Nassau:

Totaalbedrag procedure RvState                          €  7.500,—  
Ontvangen donatie t/m 12/12/2022         -/-        €  4.360,—
Nog benodigde bedrag per 12/12/’22                  € 3.140,—  

Helpt U mee om Bergen aan Zee, kleinschalig en familiebadplaats te blijven?
Doneer dan een bedrag naar draagkracht. Met dank!

laatste berichten