Stichting Bergen aan Zee

De Stichting Bergen aan Zee heeft statutair als doel het rustieke en kleinschalige karakter van Bergen aan Zee te bewaren, de aantasting van het natuur- en duinlandschap tegen te gaan en verdere bebouwing zoveel mogelijk te beperken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

DONATIE STICHTING BERGEN AAN ZEE
Laatste nieuws: 3 april 2024
Het College van Gemeente Bergen NH heeft een nieuwe vergunning afgegeven op 29 december 2023 voor nieuwbouw Nassau Bergen, hotel en appartementen complex, boven op het duin in Bergen aan Zee.
Zoals bekend heeft er eerder een procedure gelopen op basis van dezelfde aanvraag omgevingsvergunning. Deze aanvraag dateert van 16 juli 2020. Op 4 nov. 2021 is de omgevingsvergunning verleend waarna de Raad van State op 8 maart 2023 deze besluiten heeft vernietigd.
Wij als Stichting Bergen aan Zee hebben via advocatenkantoor Van Eijck-Heslinga te Alkmaar weer beroep ingediend bij de Raad van State in Den Haag op 7 maart 2024 tegen de nieuwe vergunning. Wij vragen ons onder andere af wat de gevolgen zijn van de verschuiving en het draaien van de beide gebouwen. Het veranderen en vergroten van de inrit naar de Noord-Zuid-zijde, het versmallen van de ruimte tussen de gebouwen wat een verstevigde Venturi effect kan geven. De zichtlijnen die verdwijnen. De gedateerde onderzoeken en bijlagen van onder andere het parkeren en nog vele andere wijzigingen of dit nog wel bij de oude aanvraag kan worden gebruikt. En uiteraard de gigantische hoogtes van het hotel en appartementen over het gehele bouwvlak tot tegen het Rode Plein aan toe. Waarschijnlijk zal eind van dit jaar de zitting bij de Raad van State zijn.

Tevens loopt er een beroepsprocedure bij de rechtbank te Haarlem inzake Wet Natuurbescherming slopen en bouwen Nassau, waarvan de zitting afgelopen januari ’24 was en waarvan wij de beslissing één deze weken hopen te horen.
De kosten samenhangend met deze procedure komen geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee

Dat is dan ook reden dat wij u vriendelijk vragen, indien mogelijk en naar draagkracht, om een financiële bijdrage
Uw donatie kunt u overmaken

  • Bankoverschrijving
    Banknummer: NL 57 ABNA 0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee met omschrijving Nassau
  • Scan de QR code en doneer via Tikkie of klik op deze Tikkie-link (vul zelf het bedrag in)

Alvast bedankt!
Van uw donaties worden de kosten van de advocaat en de contra expertise rapporten betaald.
De totale kosten zijn fors. Uw bijdrage is echt nodig en zeer welkom.

De Stichting Bergen aan Zee heeft sinds 1 januari 2021 een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) onder nr. 816788522 waardoor uw gift aan de Stichting bij de belasting (onder voorwaarden) aftrekbaar is.

laatste berichten