Stichting Bergen aan Zee

De Stichting Bergen aan Zee heeft statutair als doel het rustieke en kleinschalige karakter van Bergen aan Zee te bewaren, de aantasting van het natuur- en duinlandschap tegen te gaan en verdere bebouwing zoveel mogelijk te beperken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

DONATIE STICHTING BERGEN AAN ZEE
Laatste nieuws: 1 september 2023
Het College van Bergen heeft een nieuwe vergunning afgegeven voor Nassau Bergen, hotel en appartementen complex, boven op het duin in Bergen aan Zee.
Vanaf 28 augustus ligt dit ter inzage en eenieder kan een zienswijze indienen bij het College t/m 6 okt. ’23.
Ook de Stichting zal een zienswijze indienen.
De kosten samenhangend met deze procedure komen geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee

Dat is dan ook reden dat wij u vriendelijk vragen, indien mogelijk en naar draagkracht, om een financiële bijdrage
Uw donatie kunt u overmaken

  • Bankoverschrijving
    Banknummer: NL 57 ABNA 0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee met omschrijving Nassau
  • Scan de QR code en doneer via Tikkie of klik op deze Tikkie-link (vul zelf het bedrag in)

Alvast bedankt!
Van uw donaties worden de kosten van de advocaat en de contra expertise rapporten betaald.
De totale kosten zijn fors. Uw bijdrage is echt nodig en zeer welkom.

De Stichting Bergen aan Zee heeft sinds 1 januari 2021 een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) onder nr. 816788522 waardoor uw gift aan de Stichting bij de belasting (onder voorwaarden) aftrekbaar is.

laatste berichten